STAMTAVLE

HARALD HÅRFAGRE.

1 Harald Hårfagre, 850-933, Norges 1. rikskonge, gift med Svanhild Øysteinsdatter, datter av Opplandsjarlen Øystein.
2 Bjørn Haraldson "Farmann", underkonge i Viken, død 927. Hans hustru er ikke kjent ved navn, men "han fikk seg et godt og høvelig gifte"i flg. Snorre
3 Gudrød Bjørnson. 925-968, underkonge i Viken, gift med Cecilia ( Europeichen Stammtafeln), "ei bra kone av god ætt" i flg. Snorre.
4 Harald Grenske, 958-995, underkonge i Vestfold, viking, gift med Åsta Gudbrandsdotter, 970-1020, datter av Gudbrand Kula og Ulfhild.
5 Olav 2 Haraldson " Den hellige", 995-1030, Konge i Norge, norsk nasjonalhelgen, gift våren 1019 med Astrid, prinsesse av Sverige, død 1040, datter av Olav Skotkonung.
6 Ulfhild, 1020-1071, prinsesse av Norge, gift 1042 med Ordulf, 1020-1072, hertug av Sachsen. ( De ble senere skilt)
7 Magnus, 1045-1106, hertug av Sachsen, gift 1071 med Sophie, prinsesse av Ungarn, død 1095.
8 Elika, 1080-1142, hertuginne av Sachsen, gift 1095 med Otto den Rike, 1075-1123, greve av Ballenstedt.
9 Albert 1, " Bjørnen", 1100-1170, markgreve av Brandenburg, gift 1124 med Sophie, 1107-1164, grevinne av Winzenberg, datter av grev Herman 1.
10 Otto 1, markgreve av Brandenburg, død 1184, gift 1147 med Judith, prinsesse av Polen, død 1174, kusine av sin svigerinne.
11

Albert 2, 1174-1220, markgreve av brandenburg, gift 1205 med Mathilde, grevinne av Lausitz, død 1255, hennes mor var polsk prinsesse.

12 Johan 1, 1213-1266, markgreve av Brandenburg, gift 1255 med Judith 2, hertuginne av Sachsen.
13 Agnes, 1257-1304, markgrevinne eller hertuginne av Sachsen, gift med Erik 5 Klipping, 1249-1286, konge i Danmark.
14 Kristoffer 2, 1276-1332, Konge i Danmark, utenom ekteskap med En jomfru av Lungernes Ætt ( Danmark Adels Årbok)
15 Regitze Kristoffersdatter Løvenbalk, gift med Peder Krognos til Krabberup, 1354-1365.
16 Gregers Krognos til Vidskøfle, 1355, gift med Ose Jonsdatter til Hejreholm
17 Holger Krognos til Hejreholm og Vidskøfle, død 1382, gift med Karen Eriksdatter Saltensee af Linde.
18 Else Holgersdatter Krognos 1379-1470, gift med Otte Rosenkrantz, død 1477. (Danske rikets råd) rikshovmester og ridder.
19 Erik Ottesen Rosenkrantz, 1425-1503, Danmarks Riiges raad, Lehnsmann og ridder,Bygde Rosenkrantztårnet i Bergen, gift med Sophie Gyldenstjerne, død 1487.
20 Kristine Eriksdatter Rosenkrantz, død 1509, gift med Jørgen Mikkelsen Rud, død 1504.
21 Knud Jørgensen Rud, død 1554, Danmarks Riiges raad, ridder og høvedsmann, gift med Dorthe Madsdatter til Fuglesang, død 1545.
22 Birthe Knudsdatter Rud, 1538-1573, gift med Axel Knudsen Urne, død, 1577
23 Knud Axelsen Urne, 1564-1622, Lehnsmann på Bergenshus Festning i årene 1615-1619, gift med Merete Eilertsdatter Grubbe, 1568-1654.
24 Else Knudsdatter Urne, død 1643, gift med Christian von Hadeln, Oberst ved Det Akershuusiske Infanteriregiment.
25 Knud Von Hadeln, 1625-1677. Oberst ved Opplandske Infanteriregiment. Bodde på Alfstad på Toten, gift med Anna Zeitlose Schenck zu Schweinsberg, 1630-1696.Hun kom fra Marburg i Hessen. Født på Borgen Schweinsberg i Hessen.( Tysk Adelsslekt) En av hennes forfedre var Cajo Marcello som stattholder Quintilius Varus ( død år 9 e.kr.) innsatte i en komite for gjenoppbygging av byen Worms etter romernes ødeleggelser. Varus var stattholder under keiser Augustus, og Cajo marcello regnes som stamfar til slekten Cammerer von Worms. Tysk genealogibok av Johan Maximillian Humbracht, utgitt i Frankfurt am Main i 1707, med tittelen Die høgste Zierde und Vortrefflichkeit des Teutschen Adels.
26 Sofie Eleonore Von Hadeln, 1657-1743, Gift med Tobias Tobiassen Hickman, 1658-1729
27 Anna Marie Tobiasdatter Hickman, 1694-1776, gift 1722 med Michel Taraldsen Midt- Berg, 1689-1741 ( Bjørnstjerne Bjørnsons tippoldeforeldre.)
28 Berthe Marie Michelsdatter Hichman, 1723-1805, gift 1776 med Alexander Jørgensen Evang , 1733-1794.
29 Johannes Alexandersen Vestrum, 1766-1850, gift 1788 med Marie Andersdatter Elton, 1776-1828.
30 Berthe Maria Johannesdatter Vestrum, 1797-1885, gift med Christian Olsen Amundrudstad, 1798-1864.
31 Otto Christiansen Amundrudstad, 1834, gift med Karen Christiansdatter, 1835.
32 Lene Karine Ottosdatter Bøhle, død 1957,gift med Ole Anton Sæterbakken, 1863-1956
33

Lene Sæterbakken, 1898-1977, gift med Sverre Smedhaugen 1897-1962

34 Helene Smedhaugen, 1921-2007, gift med Tom Werner Kristiansen, 1919-1988.
35 Ture Werner Kristiansen, 1950-,     Kari Orten Øien, 1954-
36 Camilla Øien Kristiansen, 1974-,   Kai Sandstad, 1970-
37 Christian, 1998- Det er kjekt med barnebarn.

Kilder som er benyttet i stamtavlen

Europeische Stammtafeln (Stammtafeln zur geschichte der europeische Staaten), bind 1-4, Utgitt i Marburg i 1975, av Wilhelm Prinz von Isenberg. S. Otto Brenner. "Nachkommen Gorms den Alten", Utgitt av personalhistorisk institutt i København., Danmarks Adels Aarbøker, Norsk slektshistorisk Tidskrift. .Kirkebøker og folketellinger, Totens Museums arkivmateriale. Det norske Riksarkiv