Du kan bruke * (asterisk) for å søke.
bok* - kan finne - boka, bokfink, bokreol
*sida - kan finne - hjemmesida, sportssida, latsida
*fot* - kan finne - fotball, toppfotball, storfot
Du kan bruke ett eller flere ord.
En fullstendig forklaring på søking finn du her.
 
 
Prøv Startsiden dersom du vil søke på Internet.

 


Søk på hjemmesida