Arbeidsfordelingen her i landet.

Landets befolkning er på 4 millioner mennesker. 1,4 millioner er pensjonister. De resterende 2,6 millioner må da gjøre alt arbeidet. 1 million går på skole eller er under skolepliktig alder, og de resterende 1,6 millioner må da gjøre alt arbeidet. Av disse 1,6 millioner arbeider 1 million i statsapparatet, som betyr at det er 600.000 igjen til a gjøre alt arbeidet. Av disse 600.000 er 300.000 ansatt i det militæret. Det betyr at det er 300.000 igjen. Og av disse 300.000 arbeider 250.000 i kommunale etater,hvilket betyr 50.000 igjen til å gjøre alt arbeidet. Trekk fra de 40.000 som er sykemeldt eller innlagt på sykehus, da får du 10.000 igjen til å gjøre alt arbeidet. Og med tanke på at det sitter 9.998 personer i fengsel, betyr det at det er to personer igjen som må gjøre alt arbeidet her i landet - deg og meg!  Og nå sitter du og leser dette. Hvem tror du det er som virkelig jobber her i landet?