Til alle ansatte.

LØNNSFORHØYELSE

I anledning ønsket om lønnsforhøyelse får vi komme med følgende uttalelse:

  • Eier De ikke skam i livet?
  • Vet De egentlig hvor lite De arbeider?

Vi skal her klargjøre for Dem:

  • Året har som kjent 365 dager. Derav sover De ca. 8 timer daglig. (23.00-07). Dette blir tilsammen 122 dager. De har da igjen 243 dager.

  • Hver dag har De ca. 7 timer fritid (16.00-23.00). Det   blir 106 dager. Det står igjen 137 dager.

  • Året har 52 søndager, da De som kjent har fri. Nå er det bare 85 dager igjen.

  • Lørdager jobber De jo heller ikke. Det blir 52 dager fri til. Dessuten har De jo 4 ukers ferie. Nå står det bare 12 dager igjen.

  • Året har 11 helligdager.

  • Hvor mange dager står igjen? Jo, en - 1 dag - - - og DET ER 1. MAI, OG DA HAR DE BANNE MEG OGSÅ FRI!!! ENDA KOMMER DE OG FORLANGER LØNNSFORHØYELSE!!!

Med hilsen
ledelsen